Declaració d’accessibilitat

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE.

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 

 • Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018:
  • En el portal poden existir continguts en altres idiomes en els quals no està etiquetat correctament el canvi d’idioma
  • Els elements multimèdia sol àudio no tenen alternativa
   Existeixen vídeos sense subtítols
  • Hi ha contingut textual sense un contrast suficient
  • S’observa com en alguns casos el focus no compleix amb el mínim ràtio de contrast requerit
  • En algun cas pot produir-se solapament de contingut
  • Existeixen documents PDF amb problemes d’accessibilitat
 • Càrrega desproporcionada:

No aplica.

 • Contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:
  • Poden existir documents en format PDF publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

 

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada el 06 de febrer de 2023.

El mètode emprat per a la present declaració ha estat una autoavaluació realitzada per Mussara.com 

Última revisió de la declaració: 06 de febrer de 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits d’accesibilitat

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a de l’RD 1112/2018) com, per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

a través del formulari  de contacte sobre requisits d’accessibilitat designat a aquest efecte en la seu electrònica de l’Agència.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de la Subdirecció General de Promoció i Autoritzacions.

Solicituts de informació accesible i queixes

A través del formulario de solicitudes de información accesible y de quejas en materia de quejas de accesibilidad pot presentar:

 • una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o

 • una Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:

  • continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4
   continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

  • En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

PROCEDIMIENT D’ APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas de no haver obtingut resposta.

El procediment reclamació recollit en l’article 13 del RD 1112/2018, pot iniciar-se a través d’ aquest enllaç.

CONTINGUT OPCIONAL

El lloc web:

 • s’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.1)
 • està optimitzat per a les últimes versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera
 • està dissenyat per a la seva correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive)
 • s’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcat i fulles d’estil CSS 3 per al seu disseny

A més, es fa un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per a facilitar la seva interpretació i millorar la navegació per el